Możesz nas wspomóc na wiele sposobów. Twoją chęć pomocy oraz wielkie serce cenimy najbardziej! 

 

 Przyłącz się i wspieraj nasze akcje.

Wesprzyj nas swoim datkiem, wiedzą lub doświadczeniem...

 

 Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie wymienionych w celach działania Stowarzyszenia

 2. Zabieranie poprzez swoich przedstawicieli głosu i wyrażanie stanowiska na forum publicznym w sprawach będących przedmiotem działania stowarzyszenia

 3. Udział w pracach nad wprowadzeniem nowych ustaw, przepisów i podjęciem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

 4. Wspieranie opiekunów wychowujących dzieci

 5. Organizowanie debat na forum publicznym dotyczących celowości zmian w ustawie o funduszu alimentacyjnym

 6. Współpraca z mediami w celu zapoznania opinii publicznej z problemami wynikającymi z obecnej ustawy o funduszu alimentacyjnym.

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. Ze składek członkowskich,

 2. Darowizn, spadków, zapisów,

 3. Dotacji i ofiarności publicznej. 


Możesz również przekazać nam darowizny pieniężne z których sfinansujemy działania Stowarzysznia

Dla osób które chcą nas wesprzeć finansowo podajemy nr konta bankowego:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej

07 2030 0045 1110 0000 0405 1960