Nasze cele

Pragniemy zmiany nastawienia i postrzegania problemu niealimentacji dzieci przez polskie społeczeństwo.  Widzimy potrzebę prowadzenia w tym celu stałej kampanii społecznej uświadamiającej społeczeństwo polskie, że to dzieci są największymi ofiarami niepłacenia alimentów przez jednego z rodziców.   

Dążymy do tego by Rządzący dokonali zmian w prawie, które zapewnią znaczną poprawę skuteczności ściągalności alimentów należnych dzieciom. 

Pragniemy zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego dzieci do otrzymywania alimentów z funduszu alimentacyjnego w przypadku ich bezskutecznej egzekucji na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.*

 

* Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Art.9 pkt. 2 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia te, to pożyczka dla dłużnika alimentacyjnego, w czasie kiedy nie jest w stanie wywiązywać się z jakiegos powodu ze swego obowiązku. Pożyczkę tą dłużnik ma obowiązek zwrócić spowrotem do Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami.