Akcja "Alimenty to nie prezenty - runda II"

wtorek, 18, październik 2016 Drukuj E-mail

Nasze przedsięwzięcie jest kontynuacją zeszłorocznej akcji przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych “Dla Naszych Dzieci”, w wyniku której na ręce Pani Minister Elżbiety Rafalskiej wpłynęło ponad 10 tysięcy podpisów zebranych w całej Polsce w sprawie zniesienia progu uprawniającego do pomocy z Funduszu Alimentacyjnego. Niestety

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do dnia dzisiajszego nie widzi potrzeby a także możliwości podniesienia kwoty progu dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Prypomnijmy, że próg ten nie został zmieniony od 2007 r. i skutecznie ogranicza możliwość korzystania z Funduszu Alimentacyjnego  DZIECIOM pracujących, samodzielnych rodziców.

Zgodnie z podpisanym przez Panią Premier Beatę Szydło rozporządzeniem najniższe wynagrodzenie od 01.01.2017 r. wynosić będzie 1459zł netto. Tym samym wykluczy kolejną grupę pracujących rodziców z możliwości korzystania z tej formy wsparcia.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej art. 71 "Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych". Ponadto zgodnie z Konwencją Praw Dziecka art.6 pkt.2 “Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju dziecka.”

W związku z tym po raz kolejny występujemy w sprawie ochrony praw DZIECI!

pobierz petycję

Zgodnie z art. 72 pkt.2 “Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.” Nasze Dzieci w sposób okrutny, w białych rękawiczkach zostały pozbawione opieki Państwa, którą mają zagwarantowaną w Konstytucji jak również w Konwencji Praw Dziecka!

Fundusz alimentacyjny w swym założeniu nie jest zasiłkiem! Jest to forma pomocy dla samodzielnego rodzica, a tym samym dla jego dziecka, w sytuacji kiedy drugi rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku określonego prawomocnym postanowieniem sądu.

Fundusz alimentacyjny jest pożyczką udzieloną przez Państwo dla rodzica, który ze swojego obowiązku wywiązać się nie może. To w interesie Państwa jest te pieniądze odzyskać i to Państwo powinno być wierzycielem - nie samodzielni rodzice, których możliwości są bardzo ograniczone poprzez obowiązujące prawo.

Przez wiele lat sprawa Dzieci wychowywanych przez samodzielnych rodziców została spychana na margines. Praca Stowarzyszenia “Dla Naszych Dzieci” spowodowała, że wiele środowisk tym tematem się obecnie interesuje. Nasze Stowarzyszenie cały czas aktywnie uczestniczymy w pracach Zespołu do spraw alimentów powołanego Przez Rzeczników Praw Obywatelskich oraz Praw Dziecka.

Udało się nam doprowadzić do prac nad zmianą art.209 Kodeksu Karnego. Również MRPIPS zobowiązało się przeprowadzić kampanie społeczną, która poprawiłaby postrzeganie kwestii płacenia alimentów przez społeczeństwo.  Tworzy się coraz więcej inicjatyw zabiegających o poprawienie tej wstydliwej dla państwa polskiego sytuacji.

Zachęcamy wszystkich, którym los NASZYCH DZIECI nie jest obojętny, do właczenia się do naszej akcji. Razem możemy jeszcze mocniej zwrócić uwagę władz naszego Państwa na sytuację, która nastąpi od 1 stycznia 2017 r.

KAŻDY PODPIS JEST WAŻNY!

pobierz listę do zbierania podpisów

Pobierz gotowe materiały (petycję oraz listę do zbierania podpisów) i dołącz do NAS! Ty też możesz uczestniczyć w tym wydarzeniu!

zobacz, gdzie zbieramy podpisy

Akcja zbierania podpisów trwa w okresie 24.10.2016 r. - 24.11.2016 r. a petycję wraz z zebranymi podpisami chcemy złożyć jeszcze w tym roku!

Wszelkie propozycje współpracy, pomocy w organizowaniu zbiórki podpisów na swoim terenie i uwagi piszcie na skrzynkę alimentytonieprezenty@dlanaszychdzieci.com

Informacje są również dostępne i na bieżąco aktualizowane na naszym profilu na Facebooku  oraz na stronie wydarzenia:  Alimenty to nie prezenty - Runda druga 

Możesz również podpisać petycję on-line:

podpisz petycję on-line

 

Materiały do pobrania:

Petycja

Lista do zbierania podpisów

Mapka, gdzie zbieramy podpisy