Wystąpienie Pani Prof. Małgorzaty Fuszary

środa, 11, marzec 2015

Wystąpienie Pani Prof. Małgorzaty Fuszary Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w celu przyznania świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz do Prokuratora Generalnego o przekazanie informacji statystycznych w zakresie prowadzonych oraz zakończonych postępowań karnych o przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego. Przejdz do artykułu...