Niealimentacja to przemoc. Poznaj swoje prawa Łódź

wtorek, 24, listopad 2015

plakatniealimentacja NIEALIMENTACJA TO PRZEMOC. POZNAJ SWOJE PRAWA pod takim tytułem  24.11.2015 w godzinach 12.00 - 16.00 odbyła się konferencja w Urzędzie Miasta Łódź zorganizowana przez Łódzką Izbę Komornicza i Stowarzyszenie DLA NASZYCH DZIECI.

 W ramach Kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy” KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Naszych Dzieci”, organizuje pod patronatem Izby Komorniczej w Łodzi Warsztaty dla osób potrzebujących wsparcia w egzekucji należnych im praw oraz dla organów i instytucji zajmujących się pomocą dla nich pod tytułem: "Niealimentacja to przemoc. Poznaj swoje prawa."

 Dzień 25 listopada jest oficjalnie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Tego dnia rozpoczyna się trwająca do 10 grudnia ogólnoświatowa Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałającym przemocy wobec kobiet.

 

 

 Data Warsztatów: 24. 11. 2015

 

Godziny: 12:00 - 16:00

Miejsce: Urząd Miasta Łodzi, sala 107B.

 

 Agenda:

 

Powitanie – Piotr Kłys, przewodniczący KDO RiPD

Przedstawienie gości – Katarzyna Dudkowiak, Stowarzyszenie „Dla Naszych Dzieci”

Prezentacja Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci” – Dorota Herman, Stowarzyszenie Dla Naszych Dzieci

 

 Część 1:

 

1. Przemoc ekonomiczna - Piotr Kłys (Prezes Stowarzyszenie Feniks)

2. Ryzyko wykluczenia społecznego - Prof. Jolanta Młodawska (Uniwersytet Łódzki)

3. Działania w ramach Niebieskiej Karty oraz zadań statutowych MOPS w obszarze pomocy ofiarom niealimentacji – Anna Bartnicka (Przewodnicząca Zespołu interdyscyplinarnego)

4. Alimentacja w Łodzi, skala problemu - Andrzej Ritmann (Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi) –.

5. Prawne możliwości rozwiązania problemu - adwokat Aleksandra Gabrysiak-Pikorska

 

Część 2:

Otwarte pytania uczestników.

Konsultacje z adwokatem, komornikiem, pracownikiem MOPSU i organizacji pozarządowych.

Patronat:

 

Izba Komornicza w Łodzi

 Organizatorzy:

 

1.  Stowarzyszenie Dla Naszych Dzieci

2.  KDO ds. RiPD w Łodzi

  

Partnerzy:

1.  Kobieta i Rozwód

2.  Feniks

3.  Mężczyźni Przeciw Przemocy

4.  Centrum In

 

5.  Ścieżka Kobiety