Ankieta - profil psychospołeczny osoby niepłacącej alimentów

poniedziałek, 27, luty 2017

Poniżej publikujemy ankietę przygotowaną przez mgr Justynę Żukowską-Gołębiewską, która pomoże w określeniu profilu psychospołecznego osoby niepłacącej alimentów. Badanie trwa do 17 kwietnia bieżącego roku.

Bardzo prosimy osoby, które są przedstawicielami dzieci nieotrzymujących alimentów o wypełnienie jej. To bardzo ważne, tym bardziej, że do tej pory nie ma takich badań.
Wypełniajcie ankietę i udostępniajcie wszędzie tam, gdzie są samodzielni rodzice.

Niniejsza Ankieta skierowana jest do rodziców, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem/dziećmi, wobec którego/których zasądzone są alimenty. Badanie to ma charakter socjologiczno-psychologiczny i jego celem jest określenie profilu osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Ankieta jest zupełnie anonimowa.

Wypełnij Ankietę