Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Posłowie w sprawie prawa dzieci do alimentów

sobota, 09, kwiecień 2016 Katarzyna Tatar

Niestety nadal około 1 000 000 dzieci nie otrzymuje alimentów

Nie wzrosła także ściągalność alimentów która jest skandalicznie niska i wynosi około 14%

Interpelacje Posłów VIII kadencji Sejmu 2015-2019

...

Interpelacje Posłów VII kadencji Sejmu 2011-2015

Zapytanie nr 921
w sprawie zwiększenia skuteczności ściągalności zadłużeń alimentacyjnych

Zgłaszający Jarosław Tomasz Jagiełło
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 13-04-2012
Data ogłoszenia 26-04-2012 - posiedzenie nr 13
Odpowiedź:
Odpowiadający Jacek Męcina - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 14-05-2012
Data ogłoszenia 24-05-2012 - posiedzenie nr 15
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult

Interpelacja nr 9981
w sprawie kryterium progów dochodowych przy przyznawaniu zasiłków alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

Zgłaszający Marek Matuszewski
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 01-10-2012
Data ogłoszenia 11-10-2012 - posiedzenie nr 23
Odpowiedź:
Odpowiadający Jacek Męcina - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 30-10-2012
Data ogłoszenia 22-11-2012 - posiedzenie nr 27
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult

Interpelacja nr 13340
w sprawie odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym

Zgłaszający Maciej Banaszak
Piotr Chmielowski
Krzysztof Kłosowski
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 04-01-2013
Data ogłoszenia 24-01-2013 - posiedzenie nr 32
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 01-02-2013
Data ogłoszenia 07-02-2013 - posiedzenie nr 33
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult

Interpelacja nr 18623
w sprawie systemu pomocy osobom uprawnionym i pobierającym świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego

Zgłaszający Łukasz Borowiak
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 03-06-2013
Data ogłoszenia 20-06-2013 - posiedzenie nr 44
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 04-07-2013
Data ogłoszenia 11-07-2013 - posiedzenie nr 45
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult

Interpelacja nr 20009
w sprawie alimentów na rzecz rodziców, którzy nie sprawowali odpowiedniej opieki nad swoimi dziećmi

Zgłaszający John Abraham Godson
Adresat Minister pracy i polityki społecznej (adresat zmieniony)
Minister sprawiedliwości
Data wpływu 24-07-2013
Data ogłoszenia 29-08-2013 - posiedzenie nr 47
Odpowiedź:
Odpowiadający Michał Królikowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data wpływu 29-08-2013
Data ogłoszenia 12-09-2013 - posiedzenie nr 48
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex

Interpelacja nr 20859
w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zgłaszający Krzysztof Brejza
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 09-09-2013
Data ogłoszenia 26-09-2013 - posiedzenie nr 50
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 25-09-2013
Data ogłoszenia 10-10-2013 - posiedzenie nr 51
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult

Interpelacja nr 22258
w sprawie niewypłacania alimentów

Zgłaszający Małgorzata Niemczyk
Adresat minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 31-10-2013
Data ogłoszenia 07-11-2013 - posiedzenie nr 53
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 20-11-2013
Data ogłoszenia 05-12-2013 - posiedzenie nr 55
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex

Interpelacja nr 23726
w sprawie niewypłacania alimentów

Zgłaszający Małgorzata Niemczyk
Adresat minister sprawiedliwości
Data wpływu 09-01-2014
Data ogłoszenia 23-01-2014 - posiedzenie nr 59
Odpowiedź:
Odpowiadający Wojciech Hajduk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data wpływu 05-02-2014
Data ogłoszenia 20-02-2014 - posiedzenie nr 61
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex

Interpelacja nr 26313
w sprawie niektórych problemów związanych z działalnością funduszu alimentacyjnego oraz alimentacją dzieci przez rodziców biologicznych

Zgłaszający Maria Zuba
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 08-05-2014
Data ogłoszenia 29-05-2014 - posiedzenie nr 68
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 11-06-2014
Data ogłoszenia 25-06-2014 - posiedzenie nr 70
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult

Zapytanie nr 6437
w sprawie alimentów

Zgłaszający Małgorzata Niemczyk
Adresat minister sprawiedliwości
Data wpływu 24-03-2014
Data ogłoszenia 03-04-2014 - posiedzenie nr 65
Odpowiedź:
Odpowiadający Wojciech Hajduk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data wpływu 18-04-2014
Data ogłoszenia 24-04-2014 - posiedzenie nr 66
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult

Interpelacja nr 30402
w sprawie zwiększenia skuteczności ściągania alimentów

Zgłaszający Joanna Fabisiak
Adresat minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 13-01-2015
Data wysłania 20-01-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 04-02-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex

Interpelacja nr 30770
w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zgłaszający Stanisław Szwed
Adresat minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 03-02-2015
Data wysłania 05-02-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 12-02-2015
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=30770&view=null

Interpelacja nr 30932
w sprawie zasądzonych i niewypłaconych alimentów dla dzieci i młodzieży

Zgłaszający Józef Lassota
Anna Nemś
Adresat minister sprawiedliwości
Data wpływu 06-02-2015
Data wysłania 12-02-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Jerzy Kozdroń - sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data wpływu 03-03-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex

Interpelacja nr 31052
w sprawie pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Zgłaszający Łukasz Krupa
Adresat minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 11-02-2015
Data wysłania 17-02-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 05-03-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex

Interpelacja nr 31045
w sprawie funkcjonowania funduszu alimentacyjnego

Zgłaszający Tadeusz Tomaszewski
Adresat minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 11-02-2015
Data wysłania 17-02-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 05-03-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex

Interpelacja nr 31166
w sprawie funduszu alimentacyjnego i ściągalności alimentów

Zgłaszający Joachim Brudziński
Michał Jach
Adresat prezes Rady Ministrów
Data wpływu 16-02-2015
Data wysłania 20-02-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 12-03-2015
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=31166

Interpelacja nr 31584
w sprawie trudności związanych z płaceniem alimentów

Zgłaszający Małgorzata Niemczyk
Adresat Minister sprawiedliwości
Data wpływu 05-03-2015
Data wysłania 17-03-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Monika Zbrojewska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data wpływu 03-04-2015
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=31584 

Interpelacja nr 31409
w sprawie kryteriów finansowych dla matek samotnie wychowujących dzieci, ubiegających się o alimenty

Zgłaszający Piotr Łukasz Babiarz
Piotr Krzysztof Ćwik
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 23-02-2015
Data wysłania 04-03-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 18-03-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult 

Interpelacja nr 31412
w sprawie zwiększenia skuteczności ściągania alimentów przez komorników sądowych

Zgłaszający Joanna Fabisiak
Adresat Minister sprawiedliwości
Data wpływu 23-02-2015
Data wysłania 04-03-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Jerzy Kozdroń - sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data wpływu 26-03-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult

Interpelacja nr 31732
w sprawie progu dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zgłaszający Janina Okrągły
Adresat minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 13-03-2015
Data wysłania 24-03-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 09-04-2015
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=31732

Interpelacja nr 31733
w sprawie skuteczniejszej egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych oraz przeprowadzenia kampanii społecznej potępiającej ukrywanie dochodów przez osoby zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz dzieci

Zgłaszający Janina Okrągły
Adresat minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 13-03-2015
Data wysłania 24-03-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 09-04-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex 

Interpelacja nr 31937
w sprawie skuteczności egzekwowania alimentów

 

Zgłaszający Barbara Bartuś
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 23-03-2015
Data wysłania 27-03-2015

Odpowiedź:

Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 15-04-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex 

Interpelacja nr 32022
w sprawie świadczeń alimentacyjnych przyznawanych z funduszu alimentacyjnego

Zgłaszający Józef Lassota
Anna Nemś
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 27-03-2015
Data wysłania 08-04-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 28-04-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex 

Interpelacja nr 32082
w sprawie funduszu alimentacyjnego

Zgłaszający Mirosław Koźlakiewicz
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 31-03-2015
Data wysłania 08-04-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 23-04-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult 

Interpelacja nr 32241
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych

Zgłaszający Artur Dunin
Adresat minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 10-04-2015
Data wysłania 17-04-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 06-05-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex 

Zapytanie nr 8242
w sprawie pomocy państwa rodzicom samotnie wychowującym dzieci

Zgłaszający Cezary Olejniczak
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 18-05-2015
Data wysłania 22-05-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 10-06-2015
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=8242&view=null 

Interpelacja nr 33222
w sprawie doprecyzowania art. 209 ustawy Kodeks karny dotyczącego dłużników alimentacyjnych

Zgłaszający Stanisław Szwed
Adresat Minister sprawiedliwości
Data wpływu 18-06-2015
Data wysłania 23-06-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex 

Interpelacja nr 32241
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych

Zgłaszający Artur Dunin
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 10-04-2015
Data wysłania 17-04-2015
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=1659AF45436A2834C1257E2600495782&view=5 

Interpelacja nr 32485
w sprawie uchylania się od płacenia alimentów

Zgłaszający Marcin Święcicki
Adresat Prezes Rady Ministrów
Data wpływu 27-04-2015
Data wysłania 05-05-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 02-06-2015
  odpowiedź niezadowalająca
Interpelacja ponowna:
   
Adresat Prezes Rady Ministrów
Data wpływu 16-06-2015
Data wysłania 23-06-2015

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=32485

 

Interpelacja nr 32969
w sprawie zmian w kryteriach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zgłaszający Artur Dunin
Adresat Minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu 02-06-2015
Data wysłania 11-06-2015
Odpowiedź:
Odpowiadający Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu 25-06-2015
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult 

Interpelacja nr 33222
w sprawie doprecyzowania art. 209 ustawy Kodeks karny dotyczącego dłużników alimentacyjnych

 
Zgłaszający Stanisław Szwed
Adresat Minister Srawiedliwości
Data wpływu 18-06-2015
Data wysłania 23-06-2015

Współpraca