Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

środa, 25, listopad 2015 Katarzyna Tatar

baby 623417 640Świadczenia alimentacyjne powinny być wyższe.

Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podniesienie kwoty minimalnej dochodu dla osób, które ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W tej chwili rodzicowi wychowującemu samodzielnie dziecko, zarabiającemu 1500 zł netto miesięcznie, takie świadczenia nie przysługują. Marek Michalak wskazuje również na konieczność urealnienia wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na problem niealimentacji dzieci RPD zwraca uwagę od wielu lat.

Dziękujemy Panie Rzeczniku!! 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Współpraca